ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, «ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΤΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΡΥΤΗΣ Α.Ε» ΣΤΗ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ, ΚΙΛΚΙΣ

Πρόκειται για ένα από τα πιο σύγχρονα Αγροτοτουριστικά Οινοποιεία στη Β. Ελλάδα. Οι ιδιοκτήτες τους, δημιούργησαν μία καθολική μονάδα παραγωγής σταφυλιών, κρασιού και εμφιάλωσης με κύριο μέλημά τους, την ποιότητα, την υιοθέτηση των αρχών της βιολογικής καλλιέργειας και την ενημέρωση των επισκεπτών σχετικά με την διαδικασία παραγωγής του κρασιού.

Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου έγινε με γνώμονα την αντοχή των φυτών στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής, τα βαριά εδάφη και τους ψυχρούς και δυνατούς ανέμους, ενώ η επιτυχία του σχεδιασμού οφείλεται στη χρήση ενδημικών φυτών της εντόπιας χλωρίδας. Η δημιουργία μονοπατιών και συνθέσεων ανάμεσα από μεγάλες επιφάνειες χαμηλών αρωματικών θάμνων, προκαλούν το ενδιαφέρον του επισκέπτη, για έναν περίπατο μέσα στο κτήμα. Τέλος, οι οπτικές φυγές στο ευρύτερο αγροτικό τοπίο, με κύριο χαρατκηριστικό του το αμπέλι, ενδυναμώνονται με τη σωστή τοποθέτηση δένδρων και θάμνων.