ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ν.Α.Δ.Α

Φορέας ανάθεσης: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνεργασία με την μελετητική ομάδα: Α. ΠΑΝΟΥ – Αρχ. Μηχ.

Ανάδοχος εταρεία: ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η φύτευση των χώρων πρασίνου επιδιώκει την αισθητική  και λειτουργική βελτίωση του υπαίθριου χώρου.  Μέσα από τα ανοίγματα του κτιρίου ενισχύονται θέες προς τον κήπο με δένδρα και θάμνους με εποχιακό ενδιαφέρον (ποικιλομορφία στην εποχή άνθησης), δημιουργώντας οπτικά και ηχητικά πετάσματα με τη χρήση κατάλληλων φυτικών ειδών παράλληλα με την επιλογή κατάλληλων θέσεων και πυκνοτήτων. Επιτυγχάνεται βελτίωση του μικροκλίματος (π.χ. σκίαση) ενώ στην περίφραξη του έργου, η πυκνή φύτευση δένδρων και θάμνων, φιλτράρει τους ανέμους και τον ήχο από το δρόμο .

Στο δώμα η φυτοκάλυψη με πολυετείς πόες δημιουργεί ένα ευχάριστο μικροκλίμα για το άμεσο περιβάλλον του κτιρίου και τους ανθρώπους της γύρω περιοχής, αλλά και για την πανίδα της περιοχής.

Στο αίθριο και στους ημιυπαίθριους χώρους που δημιουργούνται μέσα στο κτίριο τοποθετούνται φυτά εσωτερικού χώρου ή και φυτοδοχεία με φυτά εσωτερικού χώρου για την οπτική και αισθητική βελτίωση των χώρων αυτών και την οξυγώνωση του εσωτερικού του κτιρίου και την βελτίωση του αέρα.