Αρχεία ετικεττών: αίθριο

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ν.Α.Δ.Α

FYTO_DOMA_NADA_2010-Model

Φορέας ανάθεσης: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνεργασία με την μελετητική ομάδα: Α. ΠΑΝΟΥ – Αρχ. Μηχ. Ανάδοχος εταρεία: ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η φύτευση των χώρων πρασίνου επιδιώκει την αισθητική  και λειτουργική βελτίωση του υπαίθριου χώρου.  Μέσα από τα ανοίγματα του κτιρίου ενισχύονται θέες προς τον κήπο με δένδρα και θάμνους με εποχιακό ενδιαφέρον […]

Continue reading →