Αρχεία ετικεττών: οπτική διαπερατότητα. τροχιόδρομος

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟΣ (ΤΡΑΜ) ΣΤΗ ΜΕΙΖΟΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

CIMG2582

Φορέας ανάθεσης: ΤΡΑΜ Α.Ε. Μελετητές –Συνεργαζόμενα γραφεία: LDK, NAMA, Γ. ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ, Αρχ.  Ανάδοχος: Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – IMPREGILO S.p.A. Το τοπίο της περιοχής, αποκαθίσταται και αναβαθμίζεται ταυτόχρονα, με τη δημιουργία νέων δενδροστοιχιών κατά μήκος των οδικών αξόνων, με τη συμπλήρωση και την αναβάθμιση των υφιστάμενων, με την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό του πρασίνου των υφιστάμενων […]

Continue reading →