Κάτω τμήμα της πλατείας Συντάγματος, μεταξύ των οδών Καραγιώργη Σερβίας και Μητροπόλεως

Κάτω τμήμα της πλατείας Συντάγματος, μεταξύ των οδών Καραγιώργη Σερβίας και Μητροπόλεως


Έργο Αρχιτεκτονικής τοπίου

Φορέας Ανάθεσης: Δήμος Αθηναίων

Ημερομηνία: Ιούλιος 2021

Αρχ. Μηχανικοί: Ντόρα Παπαδημητρίου, Αρχιτέκτονας – Δημήτρης Μανίκας, Αρχιτέκτονας – Λεωνίδας Γεωργιάδης, Αρχιτέκτονας

Κατασκευαστική εταιρεία: Θεμέλη Α.Ε.

Οι στόχοι της φυτοτεχνικής πρότασης είναι:

A) Η επιλογή μεγάλου μεγέθους δένδρων με έντονη ανοιξιάτικη ανθοφορία για τη δημιουργία προσανατολισμού και ταυτότητας

Β) Η περιβαλλοντική αναβάθμιση και η δημιουργία βιοκλιματικών συνθηκών (πχ. σκίαση για τους πεζούς, δροσισμός τους καλοκαιρινούς μήνες κλπ.)

Γ) Η επιλογή ενδημικών ειδών, από την τοπική Αττική χλωρίδα, με σκοπό την κατά το δυνατόν αειφόρο ανάπτυξη των δέντρων που θα έχει σαν αποτέλεσμα τη συνεχώς μειούμενη συντήρηση

Δ) Η χρήση νέας τεχνολογίας υλικών υπόγειας στήριξης, άρδευσης και αερισμού των ριζών των δέντρων, για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης τους στο επιβαρυμένο περιβάλλον του κέντρου της πόλης