Γήπεδο golf στην Πύλο, Μεσσηνία, λόφος Ναυαρίνο

Γήπεδο golf στην Πύλο, Μεσσηνία, λόφος Ναυαρίνο


Έργο αρχιτεκτονικής τοπίου για τους χώρους φύτευσης γύρω από τα γήπεδα golf

Ημερ/νία:  Ιούλιος 2021

Φορέας Ανάθεσης: ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Ε.

Κατασκευαστική εταιρεία: Α. Π. Μαραγκάκης

Αντικείμενο της Φυτοτεχνικής μελέτης αποτέλεσε η φύτευση των χώρων πρασίνου μεταξύ των γηπέδων του δυτικού και ανατολικού Golf στην περιοχή Κυνηγού στην Πελοπόννησο. Αποτελεί τμήμα του “Navarino Hills” στην Πύλο Μεσσηνίας.