Κήπος ιδιωτικής κατοικίας στην Κηφισιά

Κήπος ιδιωτικής κατοικίας στην Κηφισιά


Ημερ/νία:  Ιούλιος  2017

Αρχ. Μηχανικοί: Molfesis G. and Associates Architects L.P.

Υπεύθυνος Γεωπόνος: Νικόλαρος Χαράλαμπος, Γεωπόνος

Η μελέτη του κήπου βασίστηκε στον γραμμικό σχεδιασμό των παρτεριών δεξιά και αριστερά από την είσοδο. Μονοπάτια διασχίζουν τις φυτεύσεις ακολουθώντας τις παραλληλίες των παρτεριών.

Δενδροστοιχίες τιλιάς (φλαμουριάς) σκιάζουν την κατοικία, ενώ συνθέσεις γεωμετρικών θάμνων και ανθοφόρων πολυετών ποωδών σηματοδοτούν την είσοδο της κατοικίας.

Στο χώρο στάθμευσης, κυκλικές διαμορφώσεις φυτών αποτυπώνουν το μοτίβο της περίφραξης σε οριζόντια κλίμακα.