Κήπος στη Λάγγερη, Πάρος

Κήπος στη Λάγγερη, Πάρος


Ημερομηνία: Μάιος 2018

Αρχιτέκτονες: RE-ACT architects, Γ. Σπυρίδωνος

Ανάδοχος: Χ. Νικόλαρος, Γεωπόνος

Το έργο βρίσκεται σε μια απομακρυσμένη παραλία στο βορειοανατολικό άκρο της Πάρου.

Οι δύσκολες εδαφοκλιματικές συνθήκες, (δυνατοί άνεμοι, άγονα και βραχώδη εδάφη), καθώς και η έλλειψη νερού για την άρδευση, οδήγησε τον σχεδιασμό σε αειφορικές λύσεις

Η επιλογή των φυτικών ειδών γίνεται από τα τοπικά μεσογειακά είδη, χρησιμοποιώντας κυρίως αρωματικούς θάμνους και αγροστώδη.

Στόχος της πρότασης είναι να ενσωματωθεί η νέα φύτευση στο υφιστάμενο τοπίο και να  αποκτήσει ο κήπος ενδιαφέρον να τον επισκέπτονται, ώστε να απολαμβάνουν αρώματα και χρώματα των φυτών, ανάλογα με τις διαφορετικές εποχές.

Μεγάλες ηλικιωμένες ελιές έχουν φυτευτεί στην νοτιοδυτική όψη της κατοικίας με σκοπό να δημιουργήσουν ένα μικροκλίμα σκιάς και δροσισμού.

Ένα χαλί από λεβάντες κάτω από τα ελαιόδενδρα δημιουργεί έναν ενιαίο υπο-όροφο για τα δένδρα με απόλυτα μεσογειακό χαρακτήρα